Zpět do obchodu

Registrace

O ReOcean

Projekt jsme založili v roce 2020 za účelem boje proti plastu. Našim úkolem je celosvětově snížit užívání plastu a toho chceme dosáhnout ve dvou krocích.

  1. Předcházet samotné produkci plastů
  2. Zbavit přírodu již vytvořeného plastu

Jak chceme předcházet produkci plastů?

Hlavní je především vzdělávání široké veřejnosti o dopadech plastů na životní prostředí, jak se plastům vyhýbat a nebo je nahrazovat v každodenním životě a také, jak správně již vytvořený plast recyklovat.

Vzdělávat chceme především na sociálních sítích, pomocí blogu, pravidelných emailů s užitečnými tipy a navázání spolupráce s organizacemi a školami. Chceme oslovit co nejvíce lidí, což je samozřejmě finančně velmi nákladné, ale díky prodeji našich produktů nám tuto cestu pomáháte realizovat.

Jak zbavujeme přírodu od plastu?

Zcela jednoduše! Je potřeba pár schopných lidí, rukavice, nějaké to nářadí a případně technika, a plast zkrátka z přírody odstranit a následně zrecyklovat. Díky spolupráci s partnerskými organizacemi v postižených místech je pro nás proces jednodušší, jelikož svoji práci dobře znají a dělají velice efektivně.

Zakoupením našich produktů jde tedy část peněz přímo na účely likvidace plastového odpadu z přírody.

Za každou ReOcean tašku je posbírán a zrecyklován 1 kilogram plastového odpadu.

Díky efektivnímu systému a technologiím dokážeme sledovat přesné množství nasbíraného odpadu.

V jakých zemích působíme?

Aktuálně nám pomáháte čistit přírodu od plastového odpadu ve třech zemích a to v Indonésii, Haiti a na Filipínách. Obecně se chceme zaměřovat na země, které mají s plastem největší problémy.

 

Koupit tašku a uklidit 1 kg odpadu

 

Zpět do obchodu